fbpx

Newsletter

SPE generic | Activitate economica simpla

Studiu de caz - Administrare completă cu AiAll

Context

Complexitatea administrării complete a unei entități economice este dată de Profilul operațional  și de Profilul fiscal. SPE-ul generic utilizat în prezentul studiu de caz are urmatoarele caracteristici:
A. Profil operațional
 1. Venituri anuale estimate: sub 300.000 RON;
 2. Stocuri: fără;
 3. Casă de marcat: fără.
B. Profil fiscal
 1. Tip impozitare activitate: impozitare la normă de venit;
 2. TVA: fără;
 3. Accize: fără;
 4. Nr. angajați: fără.
Din agregarea valorilor caracteristicilor de profilare rezultă un grad de complexitate minim al profilului complet al activității economice, codificat „0”, pentru care se recomandă utilizarea „Modelului complet SPE0” în structurare, digitalizare și automatizare activitate economică simplă și administrarea  completă a operațiunilor economice derulate. Vezi aici complexitatea profilului complet al SPE-ului tău.

Provocări | Nevoi și Cerințe de conformare

I. Provocări semnificative

În derularea operațiunilor economice printr-un SPE impozitat la normă de venit sau impozitat la venit realizat te confrunți cu 4 provocări semnificative:

 1. asigurarea unui nivel minim al venitului lunar recurent;
 2. asigurarea capacități de prestare și livrare la nivelul angajamentelor asumate;
 3. conformarea fiscală - eficiența și siguranță fiscală.
 4. conformarea contabilă - evidența contabilă și raportarea financiară;
II. Provocări nesemnificative

Fără a se limita doar la provocările semnificative, administrarea completă raspunde și celorlalte nevoi / cerințe de conformare care au un impact scăzut asupra performanței și siguranței operațiunilor economice derulate, cum sunt:

 1. gestiune resurse;
 2. prestare si livrare;
 3. conformarea legală generală, care acoperă problematicile legate de:
 • societară;
 • SSM;
 • mediu;
 • GDPR;
 • prevenire spălare bani;
 • Covid-19;
 • altele.

Administrarea completă este răspunsul titularului unui SPE la aceste provocări semnificative. În cazul cerințelor de conformare cu impact nesemnificativ sau negativ asupra performanței și siguranței operațiunilor economice derulate, consecințele legale ale neconformării sunt cel mult contravenționale și costul conformării este semnificativ mai mare decât costul neconformarii și, implicit, sarcinile de lucru pentru administrarea completă a acestora sunt sumare, corelate cu semnificativitatea impactului.

Abordare AiAll

Titularul unui SPE, prin administrare completă, răspunde la toate nevoile semnificative și se conformează la toate cerințele operaționale, fiscale, contabile sau de oricare altă natură, pe care le implică derularea operațiunilor economice.

Cum administrare completă înseamnă un control al rezultatelor, operaționalizarea AiAll începe cu o definire SMART a rezultatelor așteptate de la activitatea ecomomică derulată, urmată de o definire prin caracteristici SMART a fiecărei provocări semnificative în parte, care să permită conectarea provocarilor la rezultatele operațiunilor economice derulate de SPE.

Astfel, pentru rezultate SMART vom avea provocări SMART iar pentru provocări SMART vom avea elemente semnificative, cu tranzacțiile asociate descrise complet – cu caracteristici complete. Elementele semnificative sunt structurate în fluxuri de lucru care documentează substanța economică a operațiunilor derulate – modelul complet SPE.

Sustenabilitate – Venit lunar recurent [MRR]
I. Rezultate AE
A. Obiective AE | Caracteristici | Ținte
1. Venituri
 1. Venit anual:
 2. maxim 295.000 Ron
 3. Venit recurent lunar:
 4. minim 10.000 Ron
B. Riscuri AE | Caracteristici | Ținte
1. Predictibilitate foarte scăzută a continuității operațiunilor entității
 1. Număr zilnic telefoane de identificare clienți potențiali:
 2. minim 2
 3. Număr email-uri săptămânale de introducere la, și identificare clienți potențiali:
 4. minim 10
 5. Număr clienți potențiali identificați săptămânal:
 6. minim 7
 7. Termen de calificare a unui client potențial:
 8. maxim 7 zile calendaristice
 9. Număr oferte deschise săptămânal:
 10. minim 2
 11. Termen de închidere a unei oferte:
 12. maxim 30 zile calendaristice
II. Fluxuri de lucru
A. Vânzare - Generare oportunități și contractare
 1. Control flux vânzare
 2. Website - Promovare on-line
 3. Identificare clienți potențiali din "cold calling personal network"
 4. Identificare clienți potențiali din "e-mail campaign #01"
 5. Calificare clienți potentiali
 6. Ofertare și contractare
B. Operațiuni Titular SPE
 1. Manoperă [vânzare]
C. Operațiuni AiAll - Servicii suport administrare completă
 1. Control Flux "Operațiuni Aiall"
 2. Control Fluxuri de lucru
Capacitate de prestare și livrare la nivelul angajamentelor asumate
I. Rezultate AE
A. Obiective AE | Caracteristici | Ținte
1. Productivitate resurse
 1. Productivitate manoperă [Venit / oră de manoperă]:
 2. minim 500 RON / ora
 3. Productivitate cheltuieli externe [Cheltuieli externe / Venit]:
 4. maxim 10%
 5. Număr clienți potențiali identificați săptămânal:
 6. minim 7
 7. Grad automatizare a controlului fluxurilor de lucru:
 8. (planificare, monitorizare status, documentare justificativă, verificare conformitate, evidență și raportare)
  100%
  i. sarcini de lucru automatizate executate autonom: 90%
  ii. sarcini de lucru automatizate executate cu asistența titularului PFA: 10%
II. Fluxuri de lucru
A. Operațiuni Titular SPE
 1. Manoperă [conducere SPE]
B. Operațiuni AiAll - Servicii suport administrare completă
 1. Control Flux "Operațiuni Aiall"
 2. Control Fluxuri de lucru
Conformare fiscală – Eficiență și siguranță fiscală
I. Rezultate AE
A. Obiective AE | Caracteristici | Ținte
1. Documentare completă a tranzacțiilor financiare
 1. Număr tranzacții financiare fară caracteristică de impozitare activitate economică:
 2. 0
2. Documentare substanță economică tranzacții
 1. Număr tranzacții neconectate direct la un element de substanță economică:
 2. 0
3. Control consumuri ocazionale de resurse
 1. Pondere consumuri ocazionale de resurse pentru venituri recurente:
 2. 0%
4. Monitorizare praguri fiscale
 1. Limită venituri regim special TVA:
 2. 300.000 RON / an
B. Riscuri AE | Caracteristici | Ținte
 1. Reclasificare venituri independente în venituri dependente
 2. a. Clienți activi în an: minim 5
  b. Resurse active în an: minim 5
  c. Furnizori activi în an: minim 5
 3. Încadrarea ca tranzacții artificiale a operațiunilor cu afiliați
 4. a. Pondere venituri de la afiliați în total venituri: 20%
 5. Confiscare venituri realizate în afara codurilor CAEN autorizate
 6. a. Grad de documentare a naturii economice a livrabilelor, structurate pe codurile CAEN al activităților autorizate: 100%
  b. Pondere oferte cu livrabile cu natură economică documentată ambiguu sau nedocumentată: 0%
  c. Pondere contracte cu livrabile cu natură economică documentată ambiguu sau nedocumentată: 0%
  d. Pondere venituri cu livrabile cu natură economică documentată ambiguu sau nedocumentată : 0%
  e. Pondere venituri din livrări cu predare / primire (acceptanță) documentată ambiguu sau nedocumentată: 0%
 7. Impozitarea în sistem real a unei părți a veniturilor declarate la norma de venit
 8. a. Pondere venituri impozitate la normă de venit cu livrabile cu natură economică a normei de venit (CAEN normă venit) documentată ambiguu sau nedocumentata: 0%
II. Fluxuri de lucru
A. Impozite și taxe bugete centrale
 1. Documentații evidențe conformitate fiscală
 2. Impozit normă venit
 3. CAS
 4. CASS
 5. TVA
B. Operațiuni Titular SPE
 1. Manoperă [Conducere SPE]
C. Operațiuni AiAll - Servicii suport administrare completă
 1. Control Fluxuri de lucru
D. Vânzare - Generare oportunități și contractare
 1. Control Flux "Vânzare"
 2. Ofertare și contractare
E. Administrare completă entitate
 1. Control entitate [conformare fiscală]
Conformare contabilă – Evidență contabilă și Raportare financiară
I. Rezultate AE
A. Obiective AE | Caracteristici | Ținte
1. Structurare omogenă după natura economică a activității economice
 1. Număr elemente activitate economică cu natură economică nedocumentată (cont contabil):
 2. 0
 3. Număr tranzacții cu natură economică nedocumentată (cont contabil):
 4. 0
2. Conformitate contabilă documente justificative
 1. Număr contracte netraduse în limba română
 2. 0
 3. Număr documente justificative netraduse în limba română
 4. 0
 5. Pondere documente justificative originale sau asimilate
 6. 100%
3. Identitate unică documente justificative și de administrare
 1. Număr documente fară identitate date de: serie / număr / dată emitere
 2. 0
4. Complexitate evidențe contabile
 1. Număr tranzacții financiare / natură economică tranzacție:
 2. 1 / lună
 3. Număr tranzacții financiare manuale:
 4. 0
II. Fluxuri de lucru
A. Evidență contabilă și Raportări finaciare
 1. Control Flux "Evidență contabilă"
 2. Numerotare documente justificative
 3. Închidere contabilă lunară
 4. Documentații evidente conformitate contabilă
 5. Inventariere anuală patrimoniu
B. Operațiuni Titular SPE
 1. Manoperă [Conducere SPE]
C. Operațiuni AiAll - Servicii suport administrare completă
 1. Control Fluxuri de lucru
E. Administrare completă entitate
 1. Control entitate [conformare contabilă]
Conformare legală generala – GDPR | SSM | SU | Covid-19 | Prevenire spalare bani …..
I. Rezultate AE
A. Obiective AE | Caracteristici | Ținte
1. Consum resurse conformare legala generală
 1. Complexitate documentație conformare legală generală:
 2. scazută
 3. Numar ore manopera titular SPE alocate conformării legale generale:
 4. 1 oră / an
II. Fluxuri de lucru
A. Conformare legală [problematica conformare]
 1. Control Flux "Conformare legala ....."
 2. Documentație evidente conformare legală ......
 3. Raportări evenimente .......
B. Operațiuni Titular SPE
 1. Manoperă [Conducere SPE]
C. Operațiuni AiAll - Servicii suport administrare completă
 1. Initializare documentații evidență conformare legală ....
 2. Monitorizare cadru legal aplicabil SPE
 3. Verificare conformitate legală
 4. Update documentații evidență conformare legală
E. Administrare completă entitate
 1. Control entitate [conformare legală]

Rezultate AiAll

Predictibilitatea beneficiilor economice dată de recurența veniturilor lunare și eficiența fluxurilor de lucru, siguranța și confortul administrării sunt rezultatele generate de AiAll prin digitalizarea modelului complet al SPE-ului și furnizarea serviciilor suport administrare completă activitate economică simplă.

N.B. Modelul complet este rezultatul identificării elementelor semnificative, simplificarea fluxurilor de lucru, standardizarea tranzactiilor, operațiunilor și documentelor justificative, digitalizarea și automatizarea tranzacțiilor, operațiunilor și documentării complete a derulării activității economice de către un SPE.

Doar daca ne oprim la manopera consumată, reducerea cantitativa de la 270 la 10 a sarcinilor de lucru pentru administrarea SPE-ului reflectă impacul semnificativ pozitiv asupra performanței afacerii generat de utilizarea serviciilor oferite de AiAll de la SPE Digital Wizard SRL.

Țintele stabilite pentru fiecare provocare detaliază și obiectivizează beneficiile AiAll, iar garanția de buna execuție fac din AiAll un partener pe termen lung al oricărei afaceri mici. Vrei și un demo? Solicită aici.

Scroll to Top
Scroll to Top